Columns en Archief

Afgeschaft

06 December 2021
Door: Jeffrey Wijnberg

Wie iets afschaft, heeft radicale bedoelingen. En dat is er mooi aan het afschaffen. Het idee is om, voor altijd, van iets verlost te zijn zoals met het afschaffen van de bouw van nieuwe kolencentrales of het drinken van alcohol. Afschaffing gaat van iets naar niets; en dat leek mij wel wat voor een effectieve aanpak van ongewenste emoties.

Zo ben ik, hoogstpersoonlijk, jaren geleden begonnen met een experiment om het gevoel van kwetsende afwijzing gewoon af te schaffen. Nu geef ik onmiddellijk toe dat dit, op het eerste gezicht, tamelijk absurd lijkt. Immers, het door-een-ander-afgewezen-worden en de daarbij behorende emotionele pijn van krenking, is een normaal en menselijk verschijnsel. Maar ik dacht: ‘wat als ik nu besluit om dat gevoel van pijnlijke afwijzing gewoon af te schaffen, misschien kan ik op die manier ervoor altijd van verlost zijn’. En ik kan verheugd mededelen dat het experiment meer dan geslaagd is. In het begin kon ik, bij een afwijzing, wel die krenking voelen, maar door mijn aandacht af te leiden en ‘het incident’ als onbelangrijk weg te zetten, merkte ik dat de na-pijn minder lang aanhield. Vervolgens deed ik fanatiek aan hersengymnastiek door specifieke zinnen in mijzelf te herhalen zoals: ‘afwijzing kan, maar is voor mij geen probleem’ of ‘ik heb wel iets beters te doen dan aandacht te besteden aan iets wat een ander niet bevalt’ en ‘afwijzing en de pijn daarvan, dat zegt mij eigenlijk helemaal niets’. Het was alsof ik een onzichtbaar schild tevoorschijn had getoverd waarop de hatelijke pijlen van anderen op afketsten; en daarmee was de afschaffing van mijn krenkingsgevoeligheid inmiddels een feit geworden. Eerlijk is eerlijk: soms is er nog wel een restant van gevoeligheid aanwezig, maar het is te weinig om mij nog van mijn stuk te brengen. In feite is dit experiment een uitwerking van wat de beroemde psycholoog Sigmund Freud ooit als belangrijkste mentale verdedigingsmechanisme van de mens aanduidde als ‘ontkenning’: door een psychisch probleem weg te zetten als ‘geen probleem’, kan iemand ongewenste emoties neutraliseren. En met name mannen zijn hier doorgaans goed in. Zo kan de vrouw bij hem aankomen met de last die zij ervaart dat zij zo klein wonen en zijn reactie zal zijn: ‘tja, ik zie het probleem eigenlijk niet; en al helemaal niet als jij minder spullen koopt’. Dit tot ergernis van haar, waardoor zij, door zijn manier van bagatelliseren, er nog een probleem bij heeft.

Pijn is natuurlijk pijn als het zeer doet. Maar een beproefde methode is het om de aandacht af te leiden van die pijn; en de brom die de pijn veroorzaakt als onbelangrijk weg te zetten. Deze methode is vooral heel effectief om pestkoppen te bestrijden. Want zodra zij in de gaten hebben dat hun pesterijen op die onzichtbare schild afketsen, zullen zij ontmoedigd de aftocht blazen: Pijn van het afblaffen? Gewoon afschaffen.

 


Lees ook:

Bekijk alle columns

Reacties

Er heeft nog niemand gereageerd op deze pagina.

RSS feed van de reacties op deze pagina | RSS-feed voor alle reacties

Plaats uw reactie