Columns en Archief

Vaccinatie

11 January 2021
Door: Jeffrey Wijnberg

Het is een triomf voor de wetenschap. Dat binnen een jaar een vaccin is ontwikkeld tegen Covid-19. Misschien een beetje naïef, maar ik had verwacht dat iedereen dringend in de rij zou staan om geprikt te worden. Nee, behoorlijk wat mensen weigeren en ook een flink aantal mensen twijfelen.

Voor mij, als psycholoog, is de vaccinatie-afkeer onbegrijpelijk en dan met name omdat het leven één grote vaccinatie is. Het basisprincipe van vaccinatie is simpel: dien een hele kleine hoeveelheid van de oorspronkelijk ziektekiem toe en het lichaam zal zelf gezonde weerstand opbouwen tegen de ziekte. Welnu, zonder speciale prikcampagnes wordt de mens een leven lang ingeënt tegen alles wat kwaad kan doen; en dan heb ik het nu even alleen over datgene wat, in psychologische zin, kwaad kan doen. Zo heeft iedereen, al in zijn vroegste jeugd, te maken met de (strenge) corrigerende stem van de ouders: de dagelijkse prikjes van alles wat niet mag (‘nee, mama zegt dat je daar mee op moet houden’) zullen natuurlijke weerstand kweken voor alles wat het kind later, als volwassene, zal tegenkomen in de vorm van afwijzing, afkeuring en teleurstelling. Iedereen wenst zijn kind het beste toe, maar hij zal ook bestand moeten zijn tegen alles wat hem tegenzit. Dit fenomeen heet in psychologisch jargon: frustratietolerantie; en is cruciaal om overeind te blijven in een wereld vol kwaadaardigheden. Ook giftige ervaringen zelf zoals een scheiding, afwijzing voor een baan, vrienden die je in de steek laten of het hebben van een chronische ziekte doen eelt op je ziel kweken en versterken het menselijk karakter. Het zijn vooral de lieden die veel tegenslag hebben moeten overwinnen die goed gevaccineerd zijn om ook later een levensstorm te kunnen weerstaan. Juist vanwege deze vaccinatie-principe heb ik mijn aanpak als behandelaar, jaren geleden al, aangepast. In plaats van (alleen maar) mijn patiënten onder te dompelen en een sfeer van acceptatie en begrip, geef ik ook altijd een flinke dosis psychologische vaccinatie in de vorm van provocaties. Zegt de patiënt, bijvoorbeeld, dat hij bang is om te solliciteren, dan is mijn antwoord meer dan eens: ‘ja, logisch als je weet dat je, wegens ongeschiktheid, toch wordt afgewezen’. Het zal niemand verbazen dat menigeen onmiddellijk protesteert en mij zal proberen te overtuigen van zijn competenties. Kijk, dat is nu precies het voordeel van effectieve vaccinatie: de mens wordt geraakt in zijn vermogen tot een tegenkracht die alles, wat hem ondermijnt, moet neutraliseren.

Ieder mens is, van jongs af aan, vatbaar voor ontelbare ziektekiemen. En het zijn nu juist de ziektekiemen zelf die een natuurlijke afweer in stelling brengen, zowel in fysieke als psychologische zin. Soms is er sprake van een spontane vaccinatie, opgewekt door het eigen gestel en soms moet de mens een handje geholpen worden. Wie daarom het Covid-19 vaccin aan zich voorbij laat gaan, doet zichzelf ernstig tekort.

 


Lees ook:

Bekijk alle columns

Reacties

Er heeft nog niemand gereageerd op deze pagina.

RSS feed van de reacties op deze pagina | RSS-feed voor alle reacties

Plaats uw reactie