Columns en Archief

Weelde van vrijheid

07 March 2011
Door: Jeffrey Wijnberg

Als iemand bekend komt te staan als dictator, wordt hij in de westerse wereld meteen als ongewenst beschouwd. Het vrijheidsdenken is zo prominent in democratische landen dat er niets goeds kan worden gezien in iemand die zijn wil oplegt aan de ander. Hoe gek het ook klinkt: psychologisch gezien is deze denkwijze kortzichtig.

Want, hoezeer elk mens de vrijheid van leven wordt gegund, diezelfde vrijheid brengt ook belangrijke verantwoordelijkheden met zich mee. En niet iedereen is daar geestelijk toe in staat. Begrijp me goed: ik ga hier geen politiek verhaal houden. Daar ben ik niet toe bevoegd. Ook ben ik geen tegenstander van het democratisch bestel. Integendeel zelfs. Ik vraag u alleen om de andere kant van de dictatoriale medaille te doorgronden. Kinderen bijvoorbeeld kunnen lelijk ontsporen wanneer zij teveel vrijheid krijgen toebedeeld. Geweld, drugsverslaving, schoolverzuim en asociaal gedrag komen vaker voor bij jongeren in gezinnen waar geen enkel gezag wordt uitgeoefend. De vader is afwezig en de moeder heeft niet het natuurlijk overwicht om haar kroost aan banden te leggen. En die vader is er niet bij omdat zijn vrouw ook hem haar wil niet kan opleggen. Over relaties gesproken: ook in het huwelijk zijn mannen ongeleide projectielen wanneer de vrouw geen dictatoriaal beleid voert. Laatst nog zag ik mij genoodzaakt een patiënte aan te leren om met haar vingers te knippen. Aangezien haar man er toe neigt om uit de kas de graaien voor dure auto’s, heb ik haar ook zinnen laten oefenen zoals ‘zet dat maar uit je hoofd’ en ‘nog één keer en ik praat alleen nog maar via de advocaat’. Ook heb ik met haar afgesproken om een hondje te nemen. Want wie een hond weet te dresseren, kan ook en man bijbrengen om zich netjes te gedragen. Natuurlijk het lijkt extreem, maar zonder enige vorm van dictatuur is het ook op de werkvloer één en al chaos. Jammer genoeg dicteert de bedrijfscultuur in Nederland juist dat de baas geen baas mag spelen. Dan heet hij autoritair, een bullebak of een machtswellusteling. Toch laat de werkelijkheid zien dat het personeel juist gedijt bij een strakke leiding. Wie overtuigend met de scepter zwaait, krijgt medewerkers die op tijd komen, hard werken en geen spullen uit de voorraadkast jatten.

Ook in het onderwijs is elke vorm van dictatuur uit het leslokaal verdwenen. Jongeren worden aan hun lot overgelaten middels vrije opdrachten terwijl de docent alleen wat mag coachen. Geen wonder dat zoveel studenten maatschappelijk uit de boot vallen. Maar vraag het de studenten zelf: zij zouden het liefst verteld worden wat zij moeten doen en les krijgen van iemand die het beter weet. Het zijn alleen sterke benen die de weelde van (vrijheid) kunnen dragen.


Lees ook:

Bekijk alle columns

Reacties

 • se eswtswtgestg e retrr tret

  Hotmail Erstellen
  31/03/2018 13:18
  (4 jaren geleden)

 • xbcxb

  cxcbv
  31/03/2018 13:18
  (4 jaren geleden)

 • best movie stream DGSDGF

  Hotmail Criar Conta
  31/03/2018 13:17
  (4 jaren geleden)

 • dfhdfhfghh

  https://ipllive2018.com/
  20/02/2018 12:49
  (4 jaren geleden)

 • fdhgfd hfgh gf hjfggfjgjfgj

  www.hotmail.com Sign
  20/02/2018 12:48
  (4 jaren geleden)

 • dsgdfg fd gdf hgdfhdfh

  www.hotmail.com Sign
  20/02/2018 12:47
  (4 jaren geleden)

 • dxsgdsg dfgfdgfdgHerken wel ergens waar je naar toe wilt maar ik vind dat je maar een kant van de medaille belicht.

  Neem het bedrijf van mijn vriendin. Ze regeert autoritair en dat geeft inderdaad duidelijkheid en rust. Het personeel doet er alles aan om op tijd te komen, werkt hard, maar er verdwijnen regelmatig eigendommen van de zaak zelfs geld.
  Ook een nadeel is dat het personeel niet in staat is om buiten de lijnen te denken omdat ze door de duidelijke sturing passief zijn geworden.

  Kinderen kunnen ook ontsporen wanneer er een duidelijk stuur is geweest in hun leven. Ik ken velen die verslaafd zijn geworden aan "drugs" sigaretten, alcohol, overeten of lust naar macht omdat ze zelf niet hun eigen stuur hebben kunnen ontwikkelen.

  Achter een goed stuur zit LIEFDE en een goed voorbeeld en dat mis ik in je verhaal..
  Het is regeren met hart en verstand en ik vraag me af hoeveel ouders of bestuurders kunnen dit in de huidige maatschappij?

  Een maniertje aan leren om je doel te bereiken. (knippen met de vingers) is naar mijn idee iets dat tijdelijk werkt of helemaal niet. In het geval vanhdg

  www.hotmail.com Sign
  20/02/2018 12:46
  (4 jaren geleden)

 • ts dat tijdelijk werkt of helemaal niet. In het geval van je client is er wel meer aan de hand dan een man die teveel uitgeeft.

  www.hotmail.com Sign
  15/02/2018 13:38
  (4 jaren geleden)

 • edgjkkfrfrglkfh fgklfkl fkfrtk f kfgkgfhkgfhkghkg

  AZ Screen Recorder
  08/02/2018 11:04
  (5 jaren geleden)

 • cfgvhfgvh fghjgfjghjghj ghj ghj

  login hotmail uk
  08/02/2018 11:02
  (5 jaren geleden)

RSS feed van de reacties op deze pagina | RSS-feed voor alle reacties

Plaats uw reactie